Planlanan Projeler

T. C. Maltepe Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yapılmasına karar verilen projeler: 
1.    “Öğrencilerin Fen alanındaki başarısızlıklarının nedenleri”, Final Dergisi Dershanesi öğrencileri ile yapılacaktır.  (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsa Eşme)
2.    BEALDIN Sanal ortamda araştırma ağı oluşturma projesi (Ati ve Ali Proje Ofisi ile birlikte)

Destek için TÜBİTAK’a gönderilen Projeler 
1.    Kadın ve Çocukların Güçlendirilmesi Yoluyla Köy Kalkındırma Projesi: Keşif Çalışması (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nursel Telman) 
2.    Lise Öğrencilerinde Şiddet Potansiyelinin, Müzik ve Gevşeme Tekniklerinin Uygulanmasıyla  Pozitif Yönde Değişiminin Psikometrik Değerlendirilmesi (Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Nursel Telman)

Geliştirilmekte olan Projeler
1.    Tutuklu gençlerin psikolojik ve sosyal yönden güçlendirilmesi (F. Karadayı, Maltepe Cezaevi, öneri)
2.    Sinema terapi (K. Arcan, Maltepe Cezaevi, öneri)
3.    Düşünme eğitimi (A. Tunçel, Maltepe Cezaevi, öneri)
4.    Felsefe Atölyesi (B. Çotuksöken, Maltepe Cezaevi, öneri)
5.    Yaşlıların zihinsel platformunun korunması (N. Telman, KASEV, öneri)
6.    Endüstriyel Psikoloji ve Endüstriyel Sosyoloji Kongresi (N. Telman ve S. Güllülü)
7.    Mesleki eğitim (N. Telman, MÜ ve dershane, öneri)
8.    Dil Eğitimi ve yazmaya yönlendirme (N. Bakırcı, Maltepe Cezaevi)
9.    Biyografi çalışması (S. Gündüz, KASEV)
10.    Sosyal Beceri Eğitimi: 10-14 yaş grubu (G. Karadeniz, Maltepe Cezaevi)
11.    Tutuklu/hükümlülerle ve görevlilerle çalışma (İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
12.    Aile içi şiddete bütüncül yaklaşım (Almanya bağlantılı, N. Öngider ve Merkez Yönetimi)

Olası işbirlikleri yoluyla gerçekleştirilebilecek proje alanları:
1.    Maltepe Cezaevi’nde yapılacak çalışmalar
2.    Yaşlı ve yaşlı yakınları ile yapılacak araştırmalar (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı ile birlikte) 
3.    Engelliler ve yakınları ile yapılacak çalışmalar (Kadıköy Belediyesi ile birlikte)