Tamamlanmış Projeler

  • ÖSS Anneleri

  • Bilge Köy Araştırması

  • KAMU MALI İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR: İSTANBUL MALTEPE’DE BİR MAHALLEDE YAPILAN NİTELİKSEL ÇALIŞMA, 2013

  • Türkiye’deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor: 2011 Mayıs ve Haziran Aylarındaki Bir Anket Uygulamasının Sonuçları

  • LİDERLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR: Ataşehir’deki Bazı İnşaat, Yazılım, Otomotiv, Lojistik ve Elektrik Firmalarında Çalışanlarla Yapılan Niceliksel bir Araştırmanın Sonuçları

  •