Yönetim Kurulu

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

•    Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN (T. C. Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
•    Prof. Dr. Nermin ÇELEN (T. C. Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
•    Prof. Dr. Belma T. AKŞİT (T. C. Maltepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi)
•    Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (T. C. Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)